df
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE!
Tudás, kaland, egzotikum
  • Magyar
  • English
  

Hagyatékok

Jeles tudósok és utazók munkásságának fontos dokumentumai azok a hagyatékok, amelyeket Balázs Dénes, a múzeum alapítója, az 1970-es években kezdett el felkutatni majd gyűjteni, és amelyek gyarapodása napjainkban is folyamatos. Akár teljes, akár töredékes egy hagyaték, régi vagy új, közöttük rangsort felállítani nem lehet és nem is szükséges, mert minden egyes tétele egyedi és pótolhatatlan. Egy hagyaték általában tartalmazhatja az adott személy használati tárgyait, kéziratait, fényképeit, eredeti papír alapú dokumentumait, levelezését, saját tulajdonú könyveit, folyóiratokat, térképeket, saját gyűjtéséből származó néprajzi, történeti tárgyait és a felsorolást még sokáig lehetne folytatni.

A következő személyektől őrzünk eredeti hagyatéki anyagokat, van, akitől több doboznyit, és van akitől csak egy-egy levelet vagy fényképet:

Almásy László

Baktay Ervin

Balázs Dénes

Barát József

Bene András

Bogsch László

Boglár Lajos

Boros András

Borsy Zoltán

Bulla Béla

Cholnoky Jenő

Csapody Vera

Csupor Zoltán Mihály

Dubovitz István

Dudich Endre

 

Farkas Edit

Gáspár Ferenc

Germanus Gyula

Gubányi Károly

Halász Árpád

Haltenberger Mihály

Harkay Pál

Horváth Árpád

Jakabos Ödön

Kalmár Jenő

Kádár László

Keöpe Viktor

Kerekes J. Zoltán

Kéz Andor

Komarniczki Gyula

Kósa Attila

Köves József

Kulifay Gyula

Kutasi Kovács Lajos

Láng Sándor

Le Calloc’h, Bernard

Leidenfrost Gyula

ifj. Lóczy Lajos

Marczell Péter

Marosi Sándor

Mendöl Tibor

Mészáros Kálmán

Miklós Gyula

Milleker Rezső

Molnár Mária

Nógrádi György

Papp Károly

Peja Győző

Pécsi Albert

Pinczés Zoltán

Prinz Gyula

Rádai Ödön

 

Saáry Éva

Sáska László

Schultz Aurél

Szabó László

Szabó Pál Zoltán

Székely András

Takács József

Titkos Ervin

Tulogdi János

Ujpétery Elemér

Varga Gyula

Vedres László

Vissy Károly

Zboray Ernő

ifj. Xántus János