df
FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE!
Tudás, kaland, egzotikum
  • Magyar
  • English
  

Múzeum Könyvtár

A múzeumi könyvtár nyitva tartása

Kedd–péntek: 10:00–17:00 óra

A kutatókat és szakdolgozat írókat 13 000 darabból álló szakkönyvtár várja. Az állomány hagyatéki anyagok átvételével, vásárlással és cserekapcsolatok révén folyamatosan gyarapszik. Fő profilja a korabeli és kortárs földrajzi utazók, geográfusok munkássága, a földrajzoktatás tankönyvei. A könyvtár gerincét Cholnoky Jenő professzor művei adják. A múzeumalapító Balázs Déneshez, illetve Kőrösi Csoma Sándorhoz, Vámbéry Árminhoz kapcsolódóan is igen gazdag a könyvtár anyaga. A múzeum legrégebbi kincse a Bolognában 1684-ben kiadott L’origine del Danubio című Duna-monográfia. A XVIII. századból származó ritka könyvek közül például Vályi András: Magyarországnak leírása 1-3. (1799) található meg a múzeum könyvtárában. Említésre méltó Losontzi István népszerű Hármas Kis Tükre című tankönyve is, amely 1773-tól 1868-ig 71 kiadást ért meg. A XIX. századi (1918 előtti) legértékesebb könyvek között találhatók többek között Bánó Jenő, Bozóky Dezső, Leidenfrost Gyula, Teleki Pál, Vojnich Oszkár könyvei. A XX. századból a legértékesebb könyvek Almásy László, Baktay Ervin, Bíró Lajos, Germanus Gyula, Stein Aurél, Torday Emil művei. Ki kell emelnünk a nagyobb mennyiségű és külön polcokon tárolt, illetve külön bélyegzővel ellátott könyvkollekciónkat, amelyek könyvtárunk különleges értékét adják:

  • Kutasi Kovács Lajos indián tárgykörben írt 20 darab könyve.
  • Kósa Attila karsztkutatási témájú – többnyire idegen nyelvű – könyvei (500 darab).
  • Dojcsák Győző angol nyelvű, főleg kanadai kiadású geográfiai témájú könyvei.(? darab)
  • Pétervári László, a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárosa révén a Pétervári-Erdey-Grúz-magánkönyvtárból hozzánk került mintegy száz darab könyv.

A múzeumi könyvtár kutatószolgálata

A múzeumi könyvtár földrajzi – elsősorban tudománytörténeti – szakkönyvtár, olvasóterem jelleggel. Mivel a könyvek – ritkaságuk okán – védelemre szorulnak, illetve saját kutatásaink érdeke is így kívánja, ezért kölcsönzést nem, csak helyben olvasást biztosítunk a külső kutatók, érdeklődők számára. Kérjük látogatási szándékát ilyesmark(kukac)foldrajzimuzeum.hu email címen jelezze.

A KÖNYVTÁR TÉMÁI

Fő gyűjtőkör (magyar utazók, földrajzi felfedezők):  Balázs Dénes művei, Bibliográfiák, Egyéb utazók, Emlékkötetek, Európa-Afrika- Ázsia-Amerika utazói, Külföldi utazók, Magyar utazók,  Vadászutazók, A Kárpát-medence kutatói.

Kontinensek, országok, régiók, városok: Afrika földrajza, Afrika, Albánia, Amerika földrajza, Ausztrália földrajza, Ausztria, Ázsia földrajza, Ázsia, Balaton, Budapest, Bulgária, Csehország, Dél-Amerika, Délvidék, Erdély, Észak-Amerika, Északi és Déli Sark, Európa földrajza, Felvidék, Helységnévtárak, Itália, Kárpátalja, Közép-Amerika, Lajta-bánság, Lengyelország, Magyar tájak, Magyar városok, Magyarország, Németország, Óceánia földrajza, Óceánia, Őrség, Őrvidék, Románia, Sarkvidékek földrajza, Szibéria földrajza, Szlovákia, volt Szovjetunió.Panoráma és egyéb útikönyv sorozatok.

Múzeumok: Acta, Aluta, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Bányászati Múzeum, Békés Megyei Múzeum, Déri Múzeum, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Herman Ottó Múzeum, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Jász- Nagykun Szolnok Megyei Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Mátra Múzeum, Móra Ferenc Múzeum, Néprajzi Múzeum, Nógrádi Múzeum, Paksi Múzeum, Pest Megyei Múzeum, Savaria Múzeum, Somogy Megyei Múzeum, Természettudományi Múzeum, Tihanyi Biológiai Kutatóintézet, Túrkevei Múzeum, Tűzoltó Múzeum, Zalai Múzeum, Veszprémi Múzeum.

Természetvédelem, Földrajz és egyéb tudományok: Általános leíró földrajz, Általános természetföldrajz, Barlangok, Biológia és Fizika, Csillagászat, Éghajlat, Egyéb földrajz, Gazdaságföldrajz, Geológia, Hidrológia, Karszt kutatás, Környezetvédelem, Magyarország gazdaságföldrajza, Magyarország ipari földrajza, Magyarország mezőgazdasági földrajza, Nemzeti Parkok, Őslénytan, Statisztika, Talajtan, Társadalomföldrajz, Térképészet, Természetvédelem, Történeti földrajz.

Történelem: Afrika története, Amerika története, Ázsia története, Európa története, Franciaország története, Lengyelország története, Magyarország története, Németország története, Románia története, Szovjetunió története.

 

Újságok és folyóiratok: A Földrajz Tanítása, Cart Actual, Egyéb folyóiratok, Élet és Tudomány, Érdi Újságok, The Explorer, Földgömb, Földrajzi közlemények, Geodézia és kartográfia, Hidrológiai közlöny, Hidrológiai tájékoztató, História, Időszaki kiadványok, Levéltári Szemle, Magyar Tudomány, Magyar Turista, Múzeumi Kiadványok, National Geographic újságok, Természet Világa, Tudomány, Tudományos Lapok, Turisták Lapja.

Vallás és Honismeret: Érd helytörténet, Folklór, Honismeret A-tól Z-ig, Megyei és érdi honismeret, Néprajz, Néprajzi munkák, Tájak néprajza, Vallások.

A könyvtári raktár témái

Hagyaték könyvek adományozói és/vagy írói: Bajomi Dániel, Bernard Le Calloc’h, Dénes György, Ilyés Zoltán, Jakucs Lászlóné, Kósa Attila, Kövesdi Zsuzsanna, Kubassek János, Kulifay Gyula, Kutasi Kovács Lajos, Lehoczki Zsuzsanna, Lendvai Tímár Edit, Mácsai Anetta, Marczell Péter, Marosi Sándor, Miklós Gyula, Pinczés Zoltán, Sebes Tibor, Strilich György, Székely Kinga, Takáts Lajos, Tatay Zoltán, Vajkay Zsófia, Zékány Mihály.

Vegyes témák: Alföldi tankönyvek, Általános Iskolai Középiskolai és Felsőoktatási Tankönyvek, Debrecen-Pécs-Szeged-Eger-Nyíregyháza-Szombathely Egyetemeinek közleményei, Dunántúli tankönyvek, Egyetemi évkönyvek, ELTE közleményei, Északkelet-magyarországi évkönyvek, Győri tankönyvek, Helytörténeti és egyéb témájú képeslapok, Hidrológia, Iskolák évkönyvei,Középiskolai évkönyvek, Különlenyomatok, Lexikonok, Magyar Állami Földtani Intézet, Magyar és Idegen nyelvű tudományos művek földrajz témában, Magyar Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, Magyar Tudományos Akadémia kiadványai