parallax background

Gyűjtemények


A Magyar Földrajzi Múzeum legfőbb gyűjtőköre a magyar utazók, földrajzi felfedezők, geográfusok hagyatéki anyagai, a földrajzoktatás történetének tárgyi emlékei, valamint az érdi helytörténeti anyagok. Gyűjteményeink közül gazdagságával és feldolgozottságával a Fénykép-, fotónegatív és diapozitív gyűjtemény emelkedik ki.

 

Felfedezők, földrajztudósok hagyatéki gyűjteménye

Gyűjtemény kezelője: Puskás Katalin

Csak helyben kutatható, előzetes időpontegyeztetés után.

Jeles tudósok és utazók munkásságának fontos dokumentumai azok a hagyatékok, amelyeket Balázs Dénes, a múzeum alapítója, az 1970-es években kezdett el felkutatni majd gyűjteni, és amelyek gyarapodása napjainkban is folyamatos.

Egy hagyaték általában tartalmazhatja az adott személy használati tárgyait, kéziratait, fényképeit, eredeti papír alapú dokumentumait, levelezését, saját tulajdonú könyveit, folyóiratokat, térképeket, saját gyűjtéséből származó néprajzi, történeti tárgyait és a felsorolást még sokáig lehetne folytatni. A következő személyektől őrzünk eredeti hagyatéki anyagokat, van, akitől több doboznyit, és van, akitől csak egy-egy levelet vagy fényképet:

Almásy László Baktay Ervin Balázs Dénes Barát József Bene András Bogsch László Boglár Lajos Boros András Borsy Zoltán Bulla Béla Cholnoky Jenő Csapody Vera Csupor Zoltán Mihály Dubovitz István Dudich Endre Farkas Edit Gáspár Ferenc Germanus Gyula Gubányi Károly Halász Árpád Haltenberger Mihály Harkay Pál Horváth Árpád Jakabos Ödön Kalmár Jenő Kádár László Keöpe Viktor Kerekes J. Zoltán Kéz Andor Komarniczki Gyula Kósa Attila Köves József Kulifay Gyula Kutasi Kovács Lajos Láng Sándor Le Calloc’h, Bernard Leidenfrost Gyula ifj. Lóczy Lajos Marczell Péter Marosi Sándor Mendöl Tibor Mészáros Kálmán Miklós Gyula Milleker Rezső Molnár Mária Nógrádi György Papp Károly Peja Győző Pécsi Albert Pinczés Zoltán Prinz Gyula Rádai Ödön Saáry Éva Sáska László Schultz Aurél Szabó László Szabó Pál Zoltán Székely András Takács József Titkos Ervin Tulogdi János Ujpétery Elemér Varga Gyula Vedres László Vissy Károly Zboray Ernő ifj. Xántus János

Térképgyűjtemény

Gyűjtemény kezelője: Puskás Katalin

Csak helyben kutatható, előzetes időpontegyeztetés után.

Földrajzi Múzeum térképgyűjteményének anyaga nem szisztematikus fejlesztés eredménye, az egyes darabok vagy önálló ajándékként, vagy a személyi hagyatékok részeként kerülnek be az intézménybe, az elkülönítetten kezelt térképgyűjteménybe. Ennek megfelelően az anyagban nem végzünk selejtezést és a duplumokat is megőrizzük, mert a térképek jelentőségét elsősorban az adja, hogy mely földrajztudós, kutató, utazó tulajdonában volt egykor.

Gyűjteményünk a XIX. század végén, de leginkább a XX. században készült térképeket tartalmazza, mai fogalmak szerint modern anyagnak nevezhetjük. Közel 600 darab 1:25000, 1:75000, 1:200000 méretarányú katonai felmérési térképet őrzünk. Theész János ajándékaként került hozzánk néhány értékes és ritka XVII–XVIII. századi színezett, nyomtatott Magyarország térkép. Különlegességnek számít a tengeren túlról visszakerült, Teleki Pál egykori gyűjteményének néhány tétele. Két kéziratos térképcsoport található raktárunkban, amelynek helytörténeti vonatkozása jelentős, egy 1884-ben és egy 1934-ben készült kéziratos kataszter térkép.

Esetünkben ritkaságnak számít, ha korai időszakból származó térképpel gazdagodik az gyűjtemény. 1991-ben került a múzeum tulajdonába 52 darab térkép, amelyek térképtárunkban egy egységet képeznek. A térképeket Johann Baptist Homann (1663–1724), a XVIII. század kiemelkedő német kartográfusa által, Nürnbergben 1702-ben alapított térképkiadó cég jelentette meg. Kiemelkedőnek számít az 1992-93-ban bekerült Dudar Tibor-féle gyűjtemény, amely a Kartográfiai Vállalat (ma Cartographia Kft.) megalapításától 1991-ig bezárólag készített térképek és egyéb nyomatok egy-egy példányát tartalmazza. A gyűjtemény 8800 tételbő áll. Legújabb gyűjteményi anyagunk az budapesti egyetem (ma ELTE) Földrajzi Intézetének térképgyűjteménye, melynek becsült nagysága 15 000 darab gyűjteményi egység.

Fénykép-, fotónegatív és diapozitív gyűjtemény

Gyűjtemény kezelője: Puskás Katalin

Csak helyben kutatható, előzetes időpontegyeztetés után.

A földrajztudósok, kutatók, utazók fényképfelvételei mára elsődleges forrássá váltak és a tudományos kutatás kincsesbányáját jelentik. A közelmúltban történt fejlesztésnek és néhány sikeres pályázatnak köszönhetően az intézmény ki tudott alakítani egy önálló fényképraktárt egy kisebb helyiségben. Itt fémszekrényekben, korszerű fotótároló dobozokban és azon belül tasakokban őrizzük a meglehetősen érzékeny dokumentumokat. Néhány érdekesség a gyűjteményből:

 • Cholnoky Jenő évtizedeken keresztül készített fényképfelvételeket terepbejárásai és utazásai során, a múzeumban őrzött hagyatékában igen sok fénykép megtalálható. 
 • Afrikában élt és dolgozott Sáska László orvos, akitől 615 darab nagyítás és negatív került haza. 
 • Az arab világ ismerője volt Germanus Gyula, hagyatéka több mint 3500 fényképet tartalmaz. 
 • 400 darab fényképet sikerült Tulogdi János hagyatékával együtt megmenteni. 
 • 1928-ban Bartha Gyula és Sulkowsky Zoltán vágott neki motorkerékpárral a világnak, útjuk során készült fényképek közül 234 darabot őrzünk. 
 •  

  Helytörténeti gyűjtemény

  Gyűjtemény kezelője: Lehoczki Zsuzsanna

  Csak helyben kutatható, előzetes időpontegyeztetés után.

   
  2008-ban az Érd helytörténeti kiállítással párhuzamosan jött létre a Helytörténeti gyűjtemény, melynek célja, hogy Érd város történetének dokumentumait, tárgyi emlékeit, fotográfiáit összegyűjtse. Ebben a munkában elsősorban a település lakóira számíthatunk, akik rendszeresen ajánlják fel Érd múltjához kapcsolódó anyagaikat. 
  A Helytörténeti gyűjteménynek történeti-, tárgyi-, és dokumentumanyag a gyűjtési köre: város és községtörténet, céhtörténet, család- és birtoktörténet, közigazgatás és politikatörténet 1711-től napjainkig.
  • Érdhez kapcsolódó történeti tárgyak (textil- és viselettörténeti anyag, bútorok, iparművészeti tárgyak, pecsétnyomók és bélyegzők, stb.)
  • Érdi személyek hagyatékai (pl. Gesztelyi állatorvos iratai)
  • Eredeti történeti dokumentumok (irat-, plakát és nyomtatvány gyűjtemény, tervrajzok, térképek, képeslap-gyűjtemény)
  A Helytörténeti gyűjtemény történeti fotótárának gyűjtési köre: 
  • Érdhez köthető néprajzi, történeti jellegű fotók.
  • A fotótárban a legjelentősebb hagyaték Hancsovszki János 1990-2010 között készített fotói, mely nagyjából 70.000 darabból áll.
   

  Adattár

  Gyűjtemény kezelője: Leviczki Anita

  Csak helyben kutatható, előzetes időpontegyeztetés után.

   
  Az adattár feladata, hogy a lehető legteljesebb dokumentációs bázist biztosítsa a Magyar Földrajzi Múzeum történetének feltárásához. Gyűjti, rendszerezi és feldolgozza az intézmény alapításától a múzeumtörténeti vonatkozású dokumentumait. Az adattár tartalma: kézi- és gépiratos levelezés, vendégkönyvek, sajtókivágat-gyűjtemény, műemléki dokumentáció, a földrajzi emlékhelyekkel kapcsolatos iratanyagok.     
   

  Iratkozzon fel hírlevelünkre

  Friss hírek, kiállítások, programok

  Tartsa a kapcsolatot a múzeummal, és elsőként értesülhet új kiállításokról, eseményekről, tanfolyamokról, belépő túrákról és egyebekről.